Báo Đồng Nai điện tử
Vì một thành phố văn minh, hiện đại, phát triển xứng tầm Vì một thành phố văn minh, hiện đại, phát triển xứng tầm
Thành phố Biên Hòa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Đồng Nai, mảnh đất có hơn 325 năm hình thành và phát triển. Với chiều dài lịch sử và tầm vóc của mình, thành phố được kỳ vọng sẽ có một diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.