Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 23-10 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 23-10
(ĐN) - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản về việc triệu tập Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 23-10, dự kiến bế mạc vào ngày 29-11. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.