Ông Phạm Văn Quân, chuyên gia chuyển đổi số quốc gia, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Checkee: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là yêu cầu khi vươn ra thế giới Ông Phạm Văn Quân, chuyên gia chuyển đổi số quốc gia, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Checkee: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là yêu cầu khi vươn ra thế giới
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số (CĐS), truy xuất nguồn gốc sản phẩm là những yếu tố không thể thiếu đối với các doanh nghiệp (DN) sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Theo ông PHẠM VĂN QUÂN, chuyên gia CĐS quốc gia, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Checkee (TP.HCM), CĐS, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế.