Báo Đồng Nai điện tử
Doanh nghiệp vẫn khó tuyển lao động Doanh nghiệp vẫn khó tuyển lao động
Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Đồng Nai đã phục hồi đơn hàng và tăng cường tuyển lao động với số lượng lớn, nhất là ngành dệt may, giày da. Tuy nhiên, việc tuyển lao động khó khăn đang là thách thức lớn với nhiều DN.