Báo Đồng Nai điện tử
Công nhân lao động và ước vọng đầu Xuân mới Công nhân lao động và ước vọng đầu Xuân mới
Năm 2024, nhiều công nhân lao động trên địa bàn Đồng Nai mong ước một năm mới sức khỏe dồi dào, cuộc sống bình an và nhất là doanh nghiệp (DN) có đơn hàng khởi sắc để đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định.