Báo Đồng Nai điện tử
Xử lý vi phạm giao thông “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”: Dư luận đồng tình Xử lý vi phạm giao thông “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”: Dư luận đồng tình
Lực lượng cảnh sát giao thông đang tập trung xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”