Tin nhanh audio 3-6: Đồng Nai thiếu hơn 2.400 giáo viên; Còn 17 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1; Tạm giữ hình sự 18 người vụ trục lợi tiền bảo hiểm xã hội…
Tin nhanh audio 3-6: Đồng Nai thiếu hơn 2.400 giáo viên; Còn 17 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1; Tạm giữ hình sự 18 người vụ trục lợi tiền bảo hiểm xã hội…
Tin nhanh audio 3-6: Đồng Nai thiếu hơn 2.400 giáo viên; Còn 17 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1; Tạm giữ hình sự 18 người vụ trục lợi tiền bảo hiểm xã hội…
.
.
.
.
.
.
.