Tin nhanh audio 28-11: Hoàn thành di dời lồng bè cá để thi công cầu Thống Nhất; Kêu gọi người dân cung cấp thông tin phản ảnh vi phạm an toàn giao thông; Bắt nhóm đối tượng mua bán 2 kg ma túy, thu giữ một khẩu súng… Tin nhanh audio 28-11: Hoàn thành di dời lồng bè cá để thi công cầu Thống Nhất; Kêu gọi người dân cung cấp thông tin phản ảnh vi phạm an toàn giao thông; Bắt nhóm đối tượng mua bán 2 kg ma túy, thu giữ một khẩu súng…
Tin nhanh audio 28-11: Hoàn thành di dời lồng bè cá để thi công cầu Thống Nhất; Kêu gọi người dân cung cấp thông tin phản ảnh vi phạm an toàn giao thông; Bắt nhóm đối tượng mua bán 2 kg ma túy, thu giữ một khẩu súng…