Báo Đồng Nai điện tử
Để trẻ có sân chơi ngày hè đúng nghĩa Để trẻ có sân chơi ngày hè đúng nghĩa
Dịp hè đến, câu chuyện về sân chơi cho trẻ em luôn được quan tâm. Thời gian qua, dù các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm tổ chức nhiều sân chơi cho trẻ em, song có một thực tế là những sân chơi này tập trung chủ yếu ở thành phố và trung tâm các huyện. Đối với các em ở vùng nông thôn, sân chơi ngày hè vẫn còn rất ít.