Tân Phú cần cơ chế đặc thù cho xây dựng nông thôn mới Tân Phú cần cơ chế đặc thù cho xây dựng nông thôn mới
Theo kế hoạch đề ra, đến năm 2025, H.Tân Phú sẽ về đích huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tuy nhiên, đến nay toàn huyện chỉ có 9/17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao nhưng hiện các xã trên đều gặp nhiều khó khăn, vướng mắc để đạt mục tiêu đề ra.