Báo Đồng Nai điện tử
Huyện Cẩm Mỹ có nhiều tiềm năng để phát triển Huyện Cẩm Mỹ có nhiều tiềm năng để phát triển
Qua hai thập niên thành lập và phát triển (2004-2024), Cẩm Mỹ từ huyện thuần nông khó khăn đã trở thành địa phương phát triển. Với lợi thế nằm gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành, những năm tới, huyện Cẩm Mỹ sẽ có sự đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển.