Báo Đồng Nai điện tử
Giữ vững tốp đầu về giải ngân vốn đầu tư công Giữ vững tốp đầu về giải ngân vốn đầu tư công
Nhiều năm qua, H.Nhơn Trạch luôn là địa phương nằm trong tốp đầu của tỉnh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2024, H.Nhơn Trạch tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện đúng cam kết về giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được giao kế hoạch.