Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu hút 7 dự án đầu tư mới

Quỳnh Nhi
22:10, 14/12/2023

(ĐN)- Theo UBND H.Nhơn Trạch, năm 2023, trên địa bàn huyện đã thu hút được 7 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 498 triệu USD vào các khu công nghiệp. Tính đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn H.Nhơn Trạch đã có 324/591 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 129 ngàn lao động.

Riêng các cụm công nghiệp do huyện trực tiếp quản lý, hiện có 33 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 21 dự án đã đi vào hoạt động, 2 dự án đang xây dựng và 10 dự án đang lập thủ tục đầu tư. Các dự án thu hút vào các cụm công nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 3,4 ngàn lao động.

Quỳnh Nhi

 

Tin xem nhiều