Báo Đồng Nai điện tử
Vườn sầu riêng công nghệ của lão nông ở vùng sâu Vườn sầu riêng công nghệ của lão nông ở vùng sâu
Năm nay, mùa khô kéo dài, tình trạng nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến năng suất nhiều loại cây ăn trái vụ hè năm 2024. Nhưng vườn sầu riêng đặc sản DONA rộng 5 hécta của gia đình ông Sú Sắng Sau - bà Hứa Chung Anh ở xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) vẫn đạt năng suất cao, chất lượng tốt.