Báo Đồng Nai điện tử
Khám phá những “điểm đến” đặc biệt ở Đền Hùng Khám phá những “điểm đến” đặc biệt ở Đền Hùng
Từ cổng chính đi qua những bậc đá cao, đầu tiên, du khách sẽ đến với Đền Hạ. Tương truyền ở nơi đây mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nghĩa “đồng bào” (cùng một bọc) cũng bắt nguồn từ đây. Bên cạnh đền là chùa Thiên Quang, tên đầy đủ là “Thiên Quang Thiền tự” xưa kia có tên chữ là “Viễn sơn cổ tự”, “Sơn cảnh thừa long tự”.