Báo Đồng Nai điện tử
Hôm nay có gì? Ngày 23-2-2024 Hôm nay có gì? Ngày 23-2-2024
Hôm nay ngày 23-2, tại Đồng Nai sẽ diễn ra các sự kiện: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2024; Lãnh đạo tỉnh dự Ngày Thơ - Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2024; Hội nghị giao ban Đề án 06 và triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg…