Hôm nay có gì? Ngày 26-9-2023 Hôm nay có gì? Ngày 26-9-2023
Hôm nay 26-9, Đồng Nai diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trong: Lãnh đạo tỉnh nghe Sở TN-MT báo cáo nội dung kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về thu tiền sử dụng đất; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo chuyên đề về quy hoạch giao thông và quy hoạch tuyến sông Đồng Nai; Sở TT-TT báo cáo với lãnh đạo tỉnh về công tác tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số…