Đi tìm “linh vật” sông Lô Đi tìm “linh vật” sông Lô
Sông Lô - con sông lịch sử mang trên mình nhiều huyền tích. Ngoài giá trị văn hóa, sông Lô còn có nhiều sản vật quý như cá Chiên, Quất, Lăng, Ngạnh, trong đó đặc biệt là cá Anh Vũ - giống cá quý, được coi như “linh vật” của dòng sông. Tương truyền cá Anh Vũ xuất hiện ở nước ta từ 2000 năm TCN.