Báo Đồng Nai điện tử
Cần giải pháp đảm bảo việc làm cho hơn 21 ngàn lao động khi Khu công nghiệp Biên Hoà 1 chuyển đổi công năng Cần giải pháp đảm bảo việc làm cho hơn 21 ngàn lao động khi Khu công nghiệp Biên Hoà 1 chuyển đổi công năng
UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt đề án di dời Khu công nghiêp Biên Hoà 1 để chuyển đổi thành khu đô thị thương mại dịch vụ ven sông Đồng Nai. Trong đề án cũng xác định nhiều khó khăn về tình hình lao động việc làm của người lao động.