Báo Đồng Nai điện tử
75 đội thi tham gia Liên hoan Tiếng hát công nhân viên chức lao động 75 đội thi tham gia Liên hoan Tiếng hát công nhân viên chức lao động
Trong 2 ngày 15 và 16-6, Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao thành phố tổ chức Liên hoan Tiếng hát công nhân, viên chức lao động năm 2024.