Báo Đồng Nai điện tử
Vì sao chậm đấu giá các khu đất? Vì sao chậm đấu giá các khu đất?
Các vướng mắc về xác định giá khởi điểm, xử lý tài sản trên đất, quy hoạch… khiến tiến độ hoàn thiện các thủ tục để đưa ra đấu giá các khu đất trên địa bàn tỉnh bị chậm trễ.