Huyện Nhơn Trạch: Đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công Huyện Nhơn Trạch: Đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công
Trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung của toàn tỉnh và nhiều địa phương còn đạt thấp, Nhơn Trạch là một trong số ít địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ và đạt tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cao.