Thu hồi nhiều loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Thu hồi nhiều loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
(ĐN)- Sở Y tế vừa có nhiều văn bản gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các Phòng Y tế và các cơ sở bán buôn, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh về việc thu hồi trên phạm vi toàn tỉnh nhiều loại thuốc vi phạm.