Đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số
Đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số
(ĐN) - Ngày 25-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã có buổi làm việc với đại diện VNPT Đồng Nai và Viettel Đồng Nai về việc triển khai các Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).
.
.
.
.
.
.
.