Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà
Là người thuê nhà ở, tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở giữa tôi và bà B (hợp đồng thuê nhà không thỏa thuận điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng). Xin được luật sư tư vấn.