Nhiều vấn đề dân sinh được phản ảnh đến Báo Đồng Nai Nhiều vấn đề dân sinh được phản ảnh đến Báo Đồng Nai
Từ đầu tháng 5-2022 đến nay, Báo Đồng Nai nhận được phản ảnh của một số bạn đọc về một số bất cập liên quan đến cơ sở hạ tầng, môi trường, mỹ quan đô thị cần được các ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm khắc phục, xử lý.