Hậu kiểm tra, đối thoại với người chăn nuôi xã Hưng Lộc Hậu kiểm tra, đối thoại với người chăn nuôi xã Hưng Lộc
Hưng Lộc là một trong 3 xã có ngành chăn nuôi lớn nhất của H.Thống Nhất. Sau thời gian địa phương kiểm tra đồng loạt và đối thoại với người chăn nuôi, 85% số trại nuôi đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và cải tạo môi trường.