TP.Long Khánh: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công TP.Long Khánh: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công
Với lợi thế của mình, những năm qua, trên địa bàn TP.Long Khánh ngày càng có nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp quy mô nhỏ và vừa đầu tư sản xuất, kinh doanh.