Báo Đồng Nai điện tử
Phát triển kinh tế gắn liền tăng trưởng xanh Phát triển kinh tế gắn liền tăng trưởng xanh
Sau 5 năm lên thành phố, Long Khánh đang trên đường phát triển xanh, hiện đại và có nhiều kết quả ấn tượng. Mục tiêu của địa phương là thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn liền với tăng trưởng xanh, bền vững.