Báo Đồng Nai điện tử
Đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục Đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục
Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, hạ tầng, thời gian qua, huyện Long Thành đã nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia luôn được địa phương quan tâm.