Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành động để phát triển đội ngũ doanh nhân

Đào Lê
22:55, 29/02/2024

(ĐN)- Huyện ủy Long Thành đã giao UBND huyện nghiên cứu, chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện Kế hoạch số 318-KH/TU ngày 30-1-2024 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Căn cứ nghị quyết, Đồng Nai cũng đề ra mục tiêu thực hiện để xây dựng đội ngũ doanh nhân có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp cho các mục tiêu phát triển chung của tỉnh Đồng Nai.

Huyện Long Thành là địa phương trọng điểm trong phát triển kinh tế của tỉnh với nhiều khu công nghiệp và hạ tầng giao thông lớn. Đặc biệt, sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai sẽ là cửa ngõ giao thương lớn nhất cả nước nên đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, từ đó tạo điều kiện cho huyện phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đáp ứng tình hình mới.

Đào Lê

Tin xem nhiều