Báo Đồng Nai điện tử
Tôn vinh đúng nghệ sĩ có nhiều cống hiến Tôn vinh đúng nghệ sĩ có nhiều cống hiến
Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là những danh hiệu cao quý mà Nhà nước ghi nhận đối với sự cống hiến của văn nghệ sĩ đối với hoạt động nghệ thuật nước nhà. Tuy nhiên, việc xét thưởng danh hiệu này nhiều năm nay xảy ra không ít chuyện lùm xùm khiến ý nghĩa của một giải thưởng lớn bị ảnh hưởng.