Báo Đồng Nai điện tử
Meta thông báo bắt đầu triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo Meta thông báo bắt đầu triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo
Meta tích hợp công nghệ AI sáng tạo vào các sản phẩm của mình để khai thác kho dữ liệu khổng lồ thu thập trước đây nhằm tạo ra nội dung mới như văn xuôi, nghệ thuật và mã phần mềm.