Báo Đồng Nai điện tử
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm khối trưởng Khối thi đua 10 năm 2024 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm khối trưởng Khối thi đua 10 năm 2024
Chiều 23-2, Khối thi đua 10 gồm các đơn vị: Tỉnh đoàn (khối trưởng), Hội LHPN tỉnh (khối phó), Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.