Đô thị mới của tỉnh Đô thị mới của tỉnh
Huyện Trảng Bom đang là trung tâm công nghiệp, đô thị mới của tỉnh. Trong quy hoạch đến năm 2030, huyện được xác định là vùng công nghiệp tập trung - dịch vụ thương mại có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai.