Báo Đồng Nai điện tử
Nhiều dự án nhà ở thương mại nợ quỹ đất 20% Nhiều dự án nhà ở thương mại nợ quỹ đất 20%
Huyện Trảng Bom có nhiều quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại chưa thu hồi được. Nguyên nhân là do các dự án chưa hoàn thiện pháp lý hoặc hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã bàn giao đất.