Báo Đồng Nai điện tử
En

Trảng Bom công bố công khai 2 khu vực phát triển đô thị

Ban Mai
23:01, 15/01/2024

UBND H.Trảng Bom mới tổ chức công bố công khai Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 1-11-2023 của UBND tỉnh phê duyệt khu vực phát triển đô thị khu vực I và khu vực II TT.Trảng Bom.

Theo đó, khu vực I có diện tích 510ha, bao gồm toàn bộ các khu phố 4, 5; một phần các khu phố 1, 2, 3 thuộc TT.Trảng Bom và một phần xã Đồi 61. Đây là khu vực trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội của huyện. Khu vực I dự kiến đầu tư 18 dự án hạ tầng kỹ thuật, 9 dự án hạ tầng xã hội và 14 dự án phát triển đô thị.

Khu vực II có diện tích 466ha, bao gồm một phần các khu phố 1, 2, 3 thuộc TT.Trảng Bom và một phần các xã Quảng Tiến, Đồi 61, Sông Trầu. Đây là khu vực phát triển đô thị mở rộng, được định hướng bổ trợ các chức năng cho khu vực trung tâm hiện hữu. Trong khu vực II dự kiến đầu tư 23 dự án hạ tầng kỹ thuật, 5 dự án hạ tầng xã hội, 15 dự án phát triển đô thị.

Việc công bố công khai 2 khu vực này là cơ sở cho huyện kêu gọi đầu tư, bố trí vốn ngân sách để thực hiện các dự án góp phần phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ban Mai

Từ khóa:

Trảng Bom

UBND tỉnh

Tin xem nhiều