Báo Đồng Nai điện tử
Mở rộng vùng trồng sầu riêng xuất khẩu cần gắn với kiểm soát chất lượng Mở rộng vùng trồng sầu riêng xuất khẩu cần gắn với kiểm soát chất lượng
Thời gian qua, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc bị cảnh báo vi phạm về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tình trạng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc bị nhiễm kim loại nặng cadimi vượt mức cho phép đang bị báo động.