Đồng Nai đưa các loại rau, lá xuất khẩu Đồng Nai đưa các loại rau, lá xuất khẩu
HTX rau Tân Yên (xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) là mô hình HTX kiểu mới làm ăn hiệu quả nhờ xây dựng được chuỗi liên kết trồng rau theo hướng VietGAP. Sản phẩm của HTX Tân Yên đã xuất khẩu sang nhiều thị trường.