Báo Đồng Nai điện tử
Băn khoăn với giấy chứng nhận nghề nghiệp Băn khoăn với giấy chứng nhận nghề nghiệp
Bộ GD-ĐT đang tham vấn chuyên môn các chuyên gia, đội ngũ nhà giáo trên cả nước để xây dựng Luật Nhà giáo. Điểm được chú ý trong xây dựng dự luật này là đề xuất cấp giấy chứng nhận (GCN) cho người đạt chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.