Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban hành nghị quyết về giải phóng mặt bằng

Ban Mai
22:56, 21/09/2023

(ĐN)- Ban chấp hành Đảng bộ H.Trảng Bom khóa IV vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án khu công nghiệp trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2030.

Nghị quyết chỉ ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, nhất là các khu công nghiệp thời gian qua còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án và làm giảm hiệu quả thu hút đầu tư.

Huyện ủy đặt mục tiêu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và đến năm 2030 hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường các dự án đầu tư, nhất là khu công nghiệp.

Có 6 giải pháp được đưa ra, trong đó trọng tâm là tuyên truyền chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân hiểu và đồng thuận; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong vận động giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai minh bạch, quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Ban Mai

Tin xem nhiều