Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 98% lao động nông thôn có việc làm ổn định

Quỳnh Nhi
21:16, 25/01/2024

(ĐN)- Theo UBND H.Nhơn Trạch, số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện là gần 173 ngàn, chiếm gần 62% dân số. Trong đó, số người trong độ tuổi lao động và có khả năng, nhu cầu tham gia lao động gần 167 ngàn người.

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được H.Nhơn Trạch quan tâm thực hiện. Hiện nay, số lượng lao động có việc làm ổn định là hơn 163 ngàn người, chiếm tỷ lệ 98% và lao động không có việc làm ổn định là hơn 3,1 ngàn người, chiếm tỷ lệ 1,9%.

Số lao động đã qua đào tạo đạt tỷ lệ 78% và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt tỷ lệ 68%. Tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp trở lên so với tổng số người được tuyển sinh là 28%.

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều