Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức 12 lượt tiếp dân

Lê Văn
21:17, 25/01/2024

(ĐN)- Theo Huyện ủy Nhơn Trạch, trong năm 2023, Huyện ủy Nhơn Trạch đã tổ chức 12 lượt để đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân đảm bảo theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tại các buổi tiếp dân đã được các ngành chức năng huyện xem xét, giải quyết thỏa đáng.

Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cũng đã tổ chức tiếp dân 6 lượt theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.

Lê Văn

Tin xem nhiều