Báo Đồng Nai điện tử
Bài học Bài học
Chú Tám xe ôm tặc lưỡi:<br> - Hổng ngờ cuộc biểu tình của phe "áo vàng" ở  Pháp ban đầu là phản đối việc chính phủ áp thuế môi trường khiến giá nhiên liệu tăng, bây giờ lại biến thành vấn đề nghiêm trọng tới vậy.