Báo Đồng Nai điện tử
Chi phí ủy thác tư pháp khi kháng cáo Chi phí ủy thác tư pháp khi kháng cáo
Hỏi: Là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chia thừa kế có liên quan đến người ở nước ngoài. Không đồng ý với phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, tôi kháng cáo và được tòa án ban hành thông báo kháng cáo, nhưng tòa án buộc tôi phải chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Tòa án yêu cầu như vậy có đúng không, xin được luật sư hướng dẫn?