Một số đoạn mương trên đường tỉnh 769 mất nắp Một số đoạn mương trên đường tỉnh 769 mất nắp
Một số đoạn mương trên đường tỉnh 769, đoạn qua KP.Lập Thành, TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất) bị mất nắp lâu ngày nhưng không được cơ quan chức năng khắc phục (ảnh).