Báo Đồng Nai điện tử
Tháo điểm nghẽn cấp phép đầu tư điện mặt trời Tháo điểm nghẽn cấp phép đầu tư điện mặt trời
Một trong các giải pháp tiến đến sản xuất công nghiệp xanh là phải sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Đồng Nai cũng như nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam có thời gian nắng nhiều rất có tiềm năng để phát triển điện mặt trời trên mái các nhà xưởng sản xuất. Nhiều nhà máy đang trong tiến trình tham gia vào sản xuất xanh nên rất cần nguồn điện mặt trời phục vụ cho sản xuất.