Sổ tay

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Cập nhật lúc 08:42, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Vài năm trở lại đây, công tác cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai chưa tạo được nhiều chuyển biến như kỳ vọng. Điều này làm ảnh hưởng đến các chỉ số liên quan đến sự phát triển của tỉnh như: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại TP.Biên Hòa
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại TP.Biên Hòa

Trong đó, năm 2022, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh vẫn ở nhóm tỉnh có chỉ số trung bình thấp. PAPI là một công cụ giám sát chính sách nhằm đánh giá trải nghiệm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền trong quản trị, hành chính công và cung cấp dịch vụ công. Mức hài lòng của người dân, DN thấp đã và đang làm giảm tính cạnh tranh của một tỉnh vốn có nhiều lợi thế như Đồng Nai. Do vậy, đây là vấn đề khiến lãnh đạo tỉnh hết sức trăn trở và có những chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về việc cải thiện chỉ số này.

Mới đây nhất, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã ký Công văn số 5125-CV/TU triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số PAPI. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời phê bình, xử lý nghiêm minh những vi phạm, sai phạm, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả và chất lượng phục vụ của đơn vị, địa phương.

Căn cứ kết quả chỉ số PAPI năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp tục rà soát, đối chiếu, xác định những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, nhất là các tiêu chí chưa đạt yêu cầu; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính gắn với chỉ số PAPI, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, DN; nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, DN; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cho người dân, DN; quyết liệt bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng các dịch vụ công thiết yếu…

5 tháng đầu năm 2023 đã gần kết thúc. Do đó, nếu không có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chỉ số PAPI sẽ rất khó cải thiện, nhất là trong điều kiện kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như hiện nay. Hơn lúc nào hết, cải thiện chỉ số PAPI phải là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và DN, qua đó góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng Nai so với các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Minh Ngọc

 

.
.
.
.
.