Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra tại H.Cẩm Mỹ

01:05, 25/05/2023

(ĐN)- Ngày 25-5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Hồ Sĩ Tiến, Phó trưởng ban, phụ trách Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì đã có buổi giám sát tại UBND H.Cẩm Mỹ về kết quả thực hiện các kết luận thanh tra từ năm 2018-2022 tại địa phương này.

(ĐN) - Ngày 25-5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Hồ Sĩ Tiến, Phó trưởng ban, phụ trách Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì đã có buổi giám sát tại UBND H.Cẩm Mỹ về kết quả thực hiện các kết luận thanh tra từ năm 2018-2022 tại địa phương này.

Ông Hồ Sĩ Tiến, Phó trưởng ban, phụ trách Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát
Ông Hồ Sĩ Tiến, Phó trưởng ban, phụ trách Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo từ năm 2018-2022, Chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ đã ban hành và đưa vào theo dõi việc thực hiện kết luận sau thanh tra 30 kết luận. Trong đó có 27 kết luận đã được thực hiện, còn 3 kết luận đang được thực hiện.

Các cuộc thanh tra trên địa bàn H.Cẩm Mỹ thời gian qua chủ yếu trên các lĩnh vực: thu, chi tài chính tại các trường học trên địa bàn huyện; thanh tra về giải quyết chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức; công tác xây dựng cơ bản tại các địa bàn; công tác quản lý và sử dụng đất; thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng...

Các kết luận thanh tra sau khi có hiệu lực pháp luật đều được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Hồ Sĩ Tiến đánh giá cao công tác thanh tra thời gian qua trên địa bàn H.Cẩm Mỹ. Việc thanh tra đã được thực hiện trên các lĩnh vực có chuyên môn cao như: thu, chi tài chính, quản lý tài sản…

Phó trưởng ban, phụ trách Ban pháp chế HĐND tỉnh Hồ Sĩ Tiến đề nghị, UBND H.Cẩm Mỹ ghi nhận các ý kiến đánh giá của đoàn giám sát để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung công tác giải quyết công tác thanh tra và kết luận sau thanh tra. Bên cạnh đó, công tác thanh tra cần mở rộng các ngành, lĩnh vực, các phòng, ban chuyên môn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm. Đặc biệt, sau thanh tra phải xem xét lại các nội dung được đưa vào kết luận để việc thực hiện kết luận một cách có hiệu quả hơn.

Trần Danh

Tin xem nhiều