Báo Đồng Nai điện tử
Cần thêm sự tiếp sức của xã hội và cộng đồng Cần thêm sự tiếp sức của xã hội và cộng đồng
Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022 (từ ngày 17-10  đến 18-11-2022) hưởng ứng phong trào thi đua Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm kêu gọi, vận động nhân dân cả nước, doanh nghiệp doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế...