Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi đua “chỉ bàn làm, không bàn lùi”

Nguyễn Phượng
08:06, 11/06/2024

Với mục tiêu tập trung vào thực hiện những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, nhiều phong trào thi đua được phát động đã tạo hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xuất phát từ một số “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhất là về quy hoạch; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; giải ngân vốn đầu tư công; công tác thu - chi ngân sách…, ngay từ đầu năm 2024, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp; đi thực tế kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trọng điểm; đồng thời, thường xuyên đôn đốc lãnh đạo địa phương, đơn vị phải dồn hết sức thực hiện nhiệm vụ, không được chủ quan, lơ là. Khi có vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện phải báo cáo ngay để tìm giải pháp tháo gỡ, tránh tình trạng “đá bóng” trách nhiệm hoặc ngại khó không dám làm.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính “chỉ bàn làm, không bàn lùi” tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị tại Đồng Nai. Điều này có thể thấy rõ qua Kế hoạch Thi đua 30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm mà tỉnh đang triển khai thực hiện. Phong trào đã bắt đầu cho hiệu quả, nhất là ở quyết tâm vượt qua khó khăn, thi công ngày đêm, không kể ngày nghỉ, ngày lễ nhằm đảm bảo đúng tiến độ dự án đề ra.

Nhiều phong trào thi đua khác ở Đồng Nai như: xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau… tiếp tục tạo được dấu ấn quan trọng, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Riêng với đội ngũ công nhân lao động, nhờ các phong trào thi đua được phát động rộng rãi đã phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng…

Với những lĩnh vực còn bộc lộ hạn chế như cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công… tỉnh cũng đang rất quyết tâm “khơi thông” nhằm tập trung tốt nhất cho quá trình phát triển. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo những ngành, địa phương có liên quan, nhất là đội ngũ người đứng đầu, phải dám nghĩ dám làm, tạo đột phá ở lĩnh vực còn yếu, khắc phục được hạn chế khiến người dân, doanh nghiệp chưa hài lòng.

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, bởi nếu lùi một bước, Đồng Nai sẽ mất đi nhiều cơ hội để thúc đẩy sự phát triển…

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều