Báo Đồng Nai điện tử
Cải cách trong giao dịch bảo hiểm xã hội: Thuận lợi cho doanh nghiệp Cải cách trong giao dịch bảo hiểm xã hội: Thuận lợi cho doanh nghiệp
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tiến hành thực hiện giao dịch điện tử đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động dễ dàng theo dõi việc giải quyết thủ tục liên quan đến các chế độ BHXH…