En

Đảng là mùa Xuân dân tộc và tầm vóc thời đại

11:02, 10/02/2010

Nói đến Đảng là chúng ta nghĩ ngay đến mùa xuân, Đảng đã đem mùa xuân vĩnh hằng về cho non sông và dân tộc Việt Nam. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không thể là ai khác đã đưa dân tộc ta vĩnh viễn thoát khỏi ách nô lệ của các nước đế quốc; hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên cả đất nước, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của độc lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội.

Nói đến Đảng là chúng ta nghĩ ngay đến mùa xuân, Đảng đã đem mùa xuân vĩnh hằng về cho non sông và dân tộc Việt Nam. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không thể là ai khác đã đưa dân tộc ta vĩnh viễn thoát khỏi ách nô lệ của các nước đế quốc; hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên cả đất nước, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của độc lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội.

 

Vui Xuân trên phố hoa.

Chiến thắng Điện Biên Phủ và tiếp đến là đại thắng mùa Xuân năm 1975, đã chứng minh một cách hùng hồn rằng: Đảng ta đã được rèn luyện đầy đủ cả về phẩm chất lẫn tài năng. Đảng ta càng thể hiện uy tín và vị thế của mình trong lòng nhân dân. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một sự kiện vô cùng quan trọng, đánh dấu một trang lịch sử chói lọi từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975 do Đảng ta lãnh đạo và chỉ đạo không những là chiến thắng của một dân tộc Việt Nam mà nó còn là tiếng chuông thức tỉnh các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, trong cuộc đấu tranh tự giải phóng dân tộc mình thoát khỏi ách xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta mãi mãi gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người là linh hồn của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đưa đất nước ta đến con đường độc lập tự do, ấm no, hạnh phúc. Đúng như lời nhận xét của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta do Đảng ta lãnh đạo đã thể hiện rõ sự đấu tranh kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ, thống nhất một khối giữa Đảng với nhân dân. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp  với sức mạnh dân tộc thì chúng ta có thể đánh bại mọi kẻ thù xâm lược dù đó là những kẻ thù có tiềm năng rất mạnh về quân sự và kinh tế. Hòa chung với mùa xuân của thiên nhiên cỏ cây hoa lá, chúng ta càng cảm nhận được mùa xuân hạnh phúc cuộc đời mà Đảng đã mang về cho mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Như một quy luật tự nhiên của cuộc sống, mùa xuân của đất trời về mang theo hương vị của mùa xuân dân tộc, đại thắng mùa Xuân của chiến dịch Hồ Chí Minh là thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc ta, nhân dân ta do Đảng lãnh đạo. Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ hai mươi, một sự kiện có tầm vóc quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

 

Mùa xuân đang về với cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam, mùa xuân của thiên nhiên và mùa xuân đất nước đang hòa quyện với nhau tạo nên một sức mạnh vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế, mùa xuân đang làm thay da đổi thịt không những với cỏ cây hoa lá mà với cả tầm vóc và sức sống của một dân tộc, đó chính là mùa xuân mà Đảng ta mang về cho dân tộc ta, sáng bừng lên sắc diện của một Việt Nam mang tầm vóc thời đại, có uy tín và được sự tin yêu trong lòng bạn bè quốc tế.

Hoàng Bích Hà

 

 

Tin xem nhiều