Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2010 – Những triển vọng đầy hứa hẹn

09:02, 10/02/2010

Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 5 năm tới. Sự kiện trọng đại này cùng với việc tổ chức trọng thể nhiều ngày lễ lớn của đất nước sẽ tạo ra cho năm 2010 là một năm thi đua lao động sáng tạo thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV.

Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 5 năm tới. Sự kiện trọng đại này cùng với việc tổ chức trọng thể nhiều ngày lễ lớn của đất nước sẽ tạo ra cho năm 2010 là một năm thi đua lao động sáng tạo thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV.

 

Năm 2009, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự suy giảm kinh tế thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó có Đồng Nai. Giữa năm 2009, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 14,5% xuống còn 8,5%. Thế nhưng, bằng sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, GDP của năm 2009 đã đạt 9,3%.

 

Dây chuyền lắp ráp xe du lịch của Công ty CP ô tô Trường Hải. (Ảnh: Đỗ Trung)

Có 40/43 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu nghị quyết, như: sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư phát triển xã hội... đều đạt và vượt ở mức cao. Trong công tác lãnh đạo, điều hành, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, các ngành và đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng một cách sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị. Trong điều hành chính quyền, UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đã chủ động, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản, tinh gọn nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân và doanh nghiệp. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc phục vụ nhân dân có nhiều đổi mới, tiến bộ và giảm phiền hà cho người dân.

Cơ cấu kinh tế năm 2009 chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng 57,3%, dịch vụ tăng lên 32,8% và nông - lâm - thủy sản giảm còn 9,9%. Đây là một cố gắng lớn của Đảng bộ tỉnh trong điều kiện có nhiều khó khăn.

 

Năm 2009, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, các giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh Đồng Nai đã sớm thành lập ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp từ tỉnh đến huyện; tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp trong và ngoài nước để lắng nghe và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát, điều chỉnh, tập trung vốn đầu tư cho những công trình trọng điểm... cùng với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo thuận lợi cho phát triển thị trường nội địa, ổn định giá cả thị trường.

 

Đồng chí Trần Đình Thành gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ I năm 2009. (Ảnh: Phan Dẫu)

Năm 2009, cũng đánh giá là năm thành công trong công tác đầu tư cơ bản của Đồng Nai khi đạt nhiều kết quả tích cực: Đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây được khởi công, cầu Đồng Nai mới đã đưa vào sử dụng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết về xây dựng thành phố Nhơn Trạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3 tỷ USD, đầu tư trong nước thông qua cấp giấy chứng nhận đầu tư 55 ngàn tỷ đồng (tăng gấp 2,7 lần so với mục tiêu)... Đó là những tiền đề tác động nền kinh tế của tỉnh phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

 

Tập luyện sẵn sàng chiến đấu.
Năm 2010, đòi hỏi toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, các đoàn thể cùng nhân dân phải tập trung quyết liệt thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu là: Tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009 một cách bền vững; đảm bảo tốt vấn đề an sinh xã hội, tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện đồng bộ cải cách hành chính; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị (nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở); tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

 

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên trong năm 2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

Học sinh Trường THCS Hùng Vương (TP. Biên Hòa). (Ảnh: Thu Trang)

- Một là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010- 2015.

 

- Hai là: Chủ động dự báo, phân tích đúng tình hình biến động trong nước và trên địa bàn tỉnh để kịp thời có biện pháp ứng phó thích hợp nhằm giảm thiểu tối đa những mặt tiêu cực; nhanh chóng tái cấu trúc lại các ngành, lĩnh vực kinh tế bị suy giảm do tác động cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trong năm 2009. Tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt nhất để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư và phát triển. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công trình hạ tầng vùng nông thôn và các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp phụ trợ, các loại hình dịch vụ. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, quan tâm bảo vệ môi trường  đảm bảo phát triển bền vững.

 

- Ba là: Bảo đảm tốt vấn đề an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả vấn đề lao động, việc làm, giảm nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và du lịch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

 

- Bốn là: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (giai đoạn 2) theo Đề án 30 của Chính phủ và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp.

 

- Năm là: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “4 giảm”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao chất lượng chính trị và giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

 

Giải quyết có hiệu quả vấn đề lao động, xóa đói, giảm nghèo.

- Sáu là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo hướng sát cơ sở, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010.

 

- Bảy là: Đổi mới và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Thắng lợi của đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và tổ chức thành công kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 65 năm Ngày thành lập nước và đặc biệt chào mừng sự kiện 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội... sẽ làm nên năm 2010 - một năm đầy ắp sự kiện trọng đại, những triển vọng đầy hứa hẹn. Đó là năm mở ra một giai đoạn mới phát triển vượt bậc để đưa Việt Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai về đích sớm trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên đến mỗi người dân và các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp phải cùng nhau đoàn kết, đẩy mạnh thi đua, phát huy tiềm năng trong lao động, sáng tạo để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong năm 2010.

 

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010

 

- GDP tăng 12% so với năm 2009;

 

- Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,5 tỷ USD;

 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%;

 

- GDP bình quân đầu người đạt 29,652 triệu đồng/người;

 

- Phấn đấu hoàn thành phổ cập bậc trung học đạt từ 90% trở lên;

 

- Hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 4,27% theo chuẩn mới;

 

- Phấn đấu 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trần Đình Thành

(UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều