En

Huyện Thống Nhất phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước

08:06, 27/06/2022

(ĐN) - Theo số liệu thống kê của UBND H.Thống Nhất, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt với tổng thu ngân sách đạt trên 1,2 ngàn tỷ đồng (tương đương 582% so với dự toán và bằng 652,9% so với cùng kỳ).

(ĐN) - Theo số liệu thống kê của UBND H.Thống Nhất, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt với tổng thu ngân sách đạt trên 1,2 ngàn tỷ đồng (tương đương 582% so với dự toán và bằng 652,9% so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách của huyện đạt trên 312 tỷ đồng (đạt 41,63% so với dự toán).

Thời gian tới, H.Thống Nhất tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý tài chính theo Luật Ngân sách, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành ngân sách nhà nước ở từng cơ quan, đơn vị sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, công khai minh bạch, các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách; đồng thời, phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước. Để đạt được mục tiêu trên, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thu ngân sách theo từng quý, tham mưu cho UBND huyện các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, những tồn tại, hạn chế trong công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện. 

N.L

Tin xem nhiều