En

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 27,7%

11:06, 22/06/2022

(ĐN) - Theo UBND H.Long Thành, sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn tiếp tục phục hồi tốt ở hầu hết các ngành.

(ĐN) - Theo UBND H.Long Thành, sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn tiếp tục phục hồi tốt ở hầu hết các ngành. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm của huyện ước đạt hơn 78 ngàn tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp (quốc doanh, ngoài quốc doanh, đầu tư nước ngoài) đạt hơn 71,8 ngàn tỷ đồng; xây dựng đạt hơn 6,4 ngàn tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có thêm 3 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và 1 dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

Hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu mở rộng quy mô, tuyển dụng thêm lao động, tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu trong nước phục vụ sản xuất. Trong đó, có các ngành dệt may, cơ khí, hóa chất.

Ban Mai

Tin xem nhiều